Šī vasara nebija izņēmums Hausa tradīciju ievērošanā - Hausa vasaras nometnei bija būt! 

No 3. līdz 9. augustam Strenčos tika aizvadīta aizraujoša, neformālās izglītības metožu papildināta nedēļa, kuras norisi caurvija stratēģijas "Eiropa 2020" tematika. Nometnē piedalījās jaunieši no visas Latvijas, tādējādi tika ne tikai iegūtas zināšanas un labi pavadīts laiks, bet arī iegūti draugi no dažādām vietām. 

Stratēģija ir Eiropas Savienības 10 gadu izaugsmes programma, kura ir domāta tam, lai galvenokārt pārvarētu pasaules ekonomiskās krīzes sekas, kā arī veicinātu Savienības kopējo izaugsmi un attīstību. Lai gan tēma varētu šķist smaga grūti saprotama, nometnes organizatori un nodarbību vadītāji vairāk koncentrējās uz jauniešiem aktuālo un svarīgo. Tādā veidā katra nometnes diena tika veltīta savai tēmai - nodarbinātībai, izglītībai, klimatam, nabadzībai un inovācijām, kā arī vienkārši ievadam un noslēgumam. 

Bijām jau izstrādājuši savu rutīnu, dienas iesākot ar pamatinformāciju par ES2020 pamatmērķiem, tad apguvām atbilstoši stratēģijas virzienam nepieciešamās zināšanas un prasmes, pēcpusdienās kustinājām citas smadzeņu daļas, darbojoties radošajās nodarbībās, bet dienas noslēgums aizslīdēja nemanot tematiskajos vakaros. Ņemot vērā, ka mums paveicās ar laika apstākļiem, varējām arī veldzēties peldēs Gaujā, noķert skaistu iedegumu volejbola vai vienkārši sportiskās spēlēs, kā arī iepazīt tuvējo apkārtni pārgājienā. Paviesojāmies arī Strenču Psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejā, klausoties Baibas Leites stāstījumā un sacentāmies nakts trasītē.
 
Sakām lielu paldies, pirmkārt, dalībniekiem par fantastisko atmosfēru un motivāciju darboties, kā arī vieslektoriem Jānim Pavasaram, Inai Naglei no Valkas NVA, Ansim Bērziņam no Valmieras Novada fonda, Artūram Jansonam no Homo Ecos, Laimai Graždanovičai par improvizācijas teātra vakaru, mūsu brīvprātīgajiem Paulai no Vācijas un Pauliusam no Lietuvas, Jercēnu folkloras grupai "Mežābele" par rotaļām un dziesmām, kā arī Strenču viesu namam un burvīgajām pavārītēm par jaukām telpām un pilniem punčiem visas nedēļas garumā. 
 
Redzējām, ka jaunieši mums ir motivēti, gatavi darboties, zinoši un mums radās pārliecība, kā arī gatavi aktīvi iesaistīties Eiropas nākotnes veidošanā. 
 
Tiekamies nākamgad!
 
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.