2015. gada pirmajā pusē Latvija veica Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts pienākumus. Klubs "Māja" piedāvā Latvijas skolām bezmaksas nodarbības, kuru laikā jauniešiem ir  iespējams uzzināt par prezidentūras laikā sasniegto.

Nodarbības vada Kluba "Māja" un Latvijas prezidentūras ES Padomē Sekretariāta apmācīti jaunieši. Nodarbības programmu veido prezentācija un grupu uzdevums, sniedzot skolēniem plašāku informāciju par Latvijas prezidentūras rezultātiem, kā arī veicinot izpratni par ES galveno institūciju darbību.

Nodarbība paredzēta 10. līdz 12. klases skolēniem. Maksimālais dalībnieku skaits vienas nodarbības laikā - 32 cilvēki.

Pieteikšanās nodarbībām, aizpildot tiešsaistes anketu http://ej.uz/nodarbibasP15 

Pēc pieteikuma formas aizpildīšanas ar norādīto kontaktpersonu sazināsies Kluba "Māja" pārstāvis, lai precizētu nodarbības norisi.

Ja nodarbībā vēlas piedalīties vairākas dalībnieku grupas, aicinām nodarbības ieplānot vienā dienā, bet katrai grupai atsevišķi.

Nodarbība var norisināties izglītības iestādē, bibliotēkā, bērnu un jauniešu centrā vai nevalstiskās organizācijas telpās laika posmā no 2015. gada 1. septembra līdz 20. novembrim. Aicinām nodarbībām pieteikties pēc iespējas laicīgāk, lai varētu veiksmīgi rezervēt Jums vēlamo datumu!

Norisei nepieciešama klases telpa vai telpa ar vismaz četriem galdiem, dators un projektors. Nodarbības garums - 40 minūtes.

 

Uzziņai: Kas ir Prezidentūra ES Padomē?

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.

Prezidentūra organizē un vada Ministru padomes, COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. Dažādu sanāksmju skaits pusgada laikā var būt pat ap 2000. Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam.

Prezidentūras uzdevums ir veikt arī koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarboties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.

Lai nodrošinātu Padomes darba pēctecību, kopš 2009. gada prezidentūra tiek īstenota, sadarbojoties trim dalībvalstīm, kuras uzņemas prezidentūru viena pēc otras.

Latvijas trio prezidentūru 2014.gada jūlijā uzsāka Itālija, 2015.gada pirmajā pusgadā to turpināja Latvija, bet 2015.gada otrajā pusgadā noslēdz Luksemburga.

Par Latvijas prezidentūras norisi un rezultātiem plašāku informāciju var uzzināt Latvijas prezidentūras oficiālajā mājas lapā.

Luksemburgas prezidentūras gaitai var sekot līdzi adresē http://www.eu2015lu.eu/en 

 

 

Skolu nodarbību vizīšu programmu koordinē jaunatnes organizācija „Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai” ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta atbalstu.