“Beyond Taking and Giving” – working with volunteers: how to mentor volunteers to own the competencies gained from voluntary services and apply them in the labor market"

 

No 10.-19.septembrim Daugirdišķos, Lietuvā, notika ERASMUS+ apmācību projekts “Beyond Taking and Giving” – working with volunteers: how to mentor volunteers to own the competencies gained from voluntary services and apply them in the labour market”. Kā jau paģēr projekta nosaukums, apmācību mērķis bija uzlabot jauniešu prasmes, strādājot ar brīvprātīgajiem, esot to mentors, kā arī iegūt prasmes, kas jauniešiem būtu noderīgas darba tirgū. Kopumā 32 dalībnieki no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Rumānijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas un Islandes – izmantojot neformālās izglītības metodes, desmit dienas mācījās par grupas dinamiku, aktīvo klausīšanos, mentoringu un koučingu, spēcīgo jautāšanu (powerful questioning), saiknes veidošanu un atgriezeniskās saites sniegšanu. Projekts ne vien sniedza mums jaunas zināšanas, bet arī deva iespēju izzināt sevi un attīstīt savu personību. Latviju projektā pārstāvēja pieci jaunieši – Valts, Krišjānis, Aivis, Diāna un Maija, kuri dalījās savos iespaidos par šo projektu, lai iedvesmotu arī citus jauniešus piedalīties līdzīgos projektos.

Kā tu nokļuvi šajā projektā?

Krišjānis: Biju jau iepriekš piedalījies projektos, un līdz šim tā vienmēr ir bijusi lieliska iespēja papildināt sevi un satikt citus. Tieši tā – izzināt sevi un apskatīt plašo pasauli, un iepazīt citas kultūras – tas ir aizraujoši! Piedalīties mani uzaicināja draugs, kas pats raksta projektus, un tas mani iedrošināja nebaidīties pieņemt izaicinājumu.

Diāna: Redzēju sludinājumu Facebook un uzrakstīju organizatoriem, jautājot, vai varu pieteikties.

Valts: Pāris mēnešus atpakaļ sāku izmēģināt dažādas jaunas nodarbes, lai izkāptu no savas komforta zonas, gūtu jaunu pieredzi un uzlabotu pats sevi. Viena no šīm nodarbēm ir dalība Klubā “Māja”, kur arī man piedāvāja šo vienreizējo iespēju piedalīties BTG apmācībās.

Aivis: Tā kā es jau esmu organizējis jauniešu apmaiņas projektu Latvijā, esmu ieguvis daudzus kontaktus no apmācību projektiem par to, kā to darīt (organizēt projektu). Viens no jauniegūtajiem kontaktiem/draugiem piedāvāja iespēju piedalīties apmācību projektā "Beyond Taking & Giving", lai iegūtu papildu zināšanas. Protams, ilgi nevilcinoties, pieņēmu piedāvājumu, jo zināju, ka jauniegūtās zināšanas un pieredzi noteikti varēšu likt lietā savos nākamajos projektos.

Kādas prasmes un zināšanas ieguvi apmācību laikā?

Krišjānis: Prasmes un zināšanas, ko ieguvu un vēlos izmantot personīgajā dzīvē: 1. Citu cilvēku beznosacījumu pieņemšana. Jo ir tik daudz ko mācīties vienam no otra tā vietā, lai meklētu nepatīkamas lietas citos cilvēkos. 2. Domu un emociju/sajūtu atvērtība. Tā burtiski spēj atvērt durvis uz citu cilvēku sirdīm, palīdzēt veidot veiksmīgu komunikāciju un savstarpēju sapratni. 3. Visu darīt ar mēru. "Kas par daudz, tas par skādi". 4. Spēja pieņemt un izmantot konstruktīvu kritiku no citiem un veikt paškritiku sev, kas var veicināt personīgo izaugsmi. 5. Uzlaboju prasmi komunicēt un dalīties ar idejām. Manuprāt, viens no labākajiem veidiem kā dzīvot pilnvērtīgi un apgūt pasauli. Un profesionālajā dzīvē: 1. Darbs grupā. Grupā nav izteikta līdera, toties katrs cilvēks ir neatkarīga daļa, kas ar pārējiem dala vienotu mērķi. 2. Spēja pieņemt un izmantot konstruktīvu kritiku, kas var uzlabot darba kvalitāti un veicināt profesionālo izaugsmi. 3. Darbs ar brīvprātīgajiem. Brīvprātīgie ir cilvēki, kas ir gatavi ziedot savu brīvo laiku kāda mērķa labā. Svarīgi ir mērķi pietiekami skaidri definēt un spēt pasniegt, lai tas sakristu ar brīvprātīgo mērķiem, vēlmēm un vajadzībām. 4. Pielāgoties situācijai un būt gatavam motivēt pašam sevi, lai gūtu rezultātus.

Valts: Zināšanas, ko ieguvu šajās apmācībās, ir grūti apkopot vārdos un vispār aptvert. Viennozīmīgi mēs apguvām dažādas team-building un team-dynamic prasmes, kas mums nākotnes darba vietās un profesijās ļaus labāk un vieglāk justies dažādos kolektīvos, kā arī uzlabot pašu darba rezultātu. Vēl viena no prasmēm, ko iemācījos, bija dažādu jautājumu uzdošana, diskusijas ''ceļa'' veidošana tā, lai pats stāsta stāstītājs var justies komfortabli stāstot.

Aivis: Praktiski uzlaboju visas kompetences, kuras ir norādītas Youthpass – kuru vairāk, kuru mazāk –, bet lielākais uzsvars tika likts, un to arī vairāk apguvu, uz brīvprātīgo vadīšanu nevalstiskās organizācijas mērķu sasniegšanai. Apguvu jaunas frāzes svešvalodās, apguvu jaunus pašnovērtēšanas rīkus un metodes, jaunas metodes, kā pareizi uzklausīt un kā pareizi uzdot jautājumus, lai komunikāciju starp divām vai vairākām personām padarītu efektīvāku.

Kāds ir tavs spilgtākais mirklis/atmiņa no projekta?

Valts: Viss šis projekts man ir kā viena spilgta atmiņa, kuru vēl ilgi atcerēšos un pieminēšu. Es nevaru izvēlēties svarīgāku brīdi, jo tāda nebija, tieši visas šīs 10 dienas veido vienu veselu.

Diāna: Atceros vienu no komandu saliedēšanas uzdevumiem. Sākumā šķita, ka ir neiespējami izpildīt uzdevuma prasības, un dalībnieku viedokļi par tā izpildes gaitu ļoti atšķīrās. Pieļauju, ka daudzi (arī es) bija pārliecināti, ka ar šo uzdevumu netiksim galā. Taču pēc vairāku stundu pūliņiem beidzot vienojāmies par taktiku, un tā tik tiešām nostrādāja. Šajā brīdī izjutu tādu komandas gara spēku un vienotību, ko iepriekš vēl nebiju piedzīvojusi.

Krišjānis: Basketbola spēle Lietuva-Serbija. Bija aizraujoši spēli skatīties kopā ar pārējiem projekta dalībniekiem un treneri, atbalstot kaimiņvalsts basketbola izlasi. Tā kā tas bija pēdējais vakars, tad gaisā jautās kopības sajūta.

Aivis: Man ļoti labi palika atmiņā tā sajūta, kad izpildījām vienu sarežģītu grupas uzdevumu, kuru centāmies paveikt vairākas stundas, un visi vienoti priecīgi iebļāvās un aplaudēja. Nevar nepieminēt arī skumjās emocijas, kas, dienām ritot uz projekta beigu pusi, lika par sevi manīt arvien vairāk, jo šķiršanās brīdis tuvojās.

Viena nozīmīga atziņa, ko ieguvi šajā projektā.

Valts: Šādās apmācībās tev sniedz ļoti vērtīgu un noderīgu informāciju, kas noder gan ikdienā, gan dažādās profesijās, kamēr mācību iestādēs šādu informāciju lēnām ''baro'' vairāku gadu laikā, ja vispār pastāsta.

Aivis: Nebaidies iziet no savas komforta zonas, citādi tā vienmēr arī paliks maza. Un iesaku visiem mācīties angļu valodu. ;)

Krišjānis: Izmantot iespējas. Praktiski vienmēr ķermenis un prāts spēj paveikt dižus darbus, bet cilvēkam pašam ir jāgrib darīt.

Diāna: Viena no projekta pēdējās dienas aktivitātēm bija brīvais kritiens no paaugstinājuma, kad bija jāpaļaujas uz to, ka pārējie mani noķers. Tajā mirklī aizrāvās elpa un ķermenis sastinga. Taču ļāvos kritienam un tapu veiksmīgi noķerta. Šī aktivitāte raisīja pārdomas par to, ka bailes no kritiena un neveiksmes dzīvē bieži attur mūs no rīcības. Iespēja kļūdīties pastāv vienmēr, taču turpmāk biežāk rīkošos, tā vietā, lai domātu, kā būtu, ja būtu.

 

 

Kādēļ citiem jauniešiem būtu jāpiedalās šādos projektos?

Valts: Viņiem nebūtu jāpiedalās, ja viņi to nevēlas darīt. Bet viņiem būtu jāvēlas, jo šie projekti ir vienreizēja iespēja gūt jaunu pieredzi, perspektīvu un attīstību :)

Krišjānis: Apmācības ir lielisks veids, kā iegūt jaunas zināšanas un prasmes kādā noteiktā sfērā, kā arī pieredzēt neformālās izglītības sniegtās iespējas. Parasti uz projektiem un apmācībām dodas cilvēki ar līdzīgiem mērķiem, kas tur pavadīto laiku padara daudz vērtīgāku un patīkamāku.

Aivis: Tas palīdz jaunietim paplašināt savu redzesloku dažādos aspektos. Tā ir valoda, kultūra, jaunas zināšanas un pieredze. Iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas un mācīties arvien labāk komunicēt internacionālā vidē.

Diāna: Projekta vide un aktivitātes nodrošina iespēju uzlabot savas komunikācijas prasmes un sniedz vērtīgas zināšanas, kuras ir grūti smelties ikdienas dzīvē. Tā ir arī iespēja labāk izprast sevi pašu un skaidrāk saskatīt virzienu, kurā doties, lai sasniegtu savus mērķus.

Vai vēlies ko piebilst?

Aivis: Iesaku katram jaunietim piedalīties vismaz vienā jauniešu apmaiņas projektā, lai patiesi saprastu kas tas ir. Ja aizrauj – lieliski, ja nē – tāpat tā būs lieliska pieredze.

Krišjānis: Izsaku milzīgu pateicību projekta veidotājiem, treneriem un dalībniekiem, kas projektu padarīja par neaizmirstamu pieredzi.

 

 

Interviju sagatavoja un apkopoja: Maija Locāne

 

 “Beyond Taking and Giving” – working with volunteers: how to mentor volunteers to own the competencies gained from voluntary services and apply them in the labour market"

10th – 19th of September, 2015

Lithuania