Es uzskatu, ka, ja cilvēks vēlas kaut ko sasniegt, viņam ir jāstrādā pēc patstāvīguma principa. Ja regulāri, bet ar daudzveidīgām metodēm un dažādu informāciju, tiek apmeklēta viena un tā pati sociālā kopiena, piemēram, skola - tas rada lielāku iespaidu uz jaunatnes morālo vērtību sistēmas izveides procesu. Savukārt jaunieši, mijiedarbojoties ar citām paaudzēm, nodod informāciju tālāk. Tomēr dažkārt šis process attīstās pilnīgi dažādos virzienos.

Nesen es devos satikties ar draugu, kurš dzīvo aptuveni 120 km attālumā no Rīgas. Zināt, ja pilsētā visi ir familiāri laipni, tad Neretā es sastapu patiesi labvēlīgus cilvēkus. Esmu neskaitāmas reizes pārliecinājusies, ka „pilsētniekiem” ir
jāatraujas no pilsētas rutīnas. „Pilsētnieku” smadzenes darbojas citādā režīmā – tās ir „ieprogrammētas” tikai ikdienas pienākumiem... Viņi tik cītīgi atbalsta šo stereotipu, iesprostojot sevi rāmjos, ka nepaliek laika pamanīt, kāds skaistums valda tiem apkārt.

Tieši tādēļ vairumam no viņiem sejās nav smaida, viņi neskatās viens otram acīs, ejot pa ielu, bet gan raugās netīrajā trotuārā... Tas, savukārt, atspoguļojas viņu noskaņojumā, ar kuru ir saistīts absolūti viss, kas notiek mūsu dzīvē. Šķiet, ka to nav nemaz tik viegli paskaidrot. Es zinu, ka viss, kas griežas manā galvā, rada manu realitāti! Man tas ir virzītājprincips un pamats, uz kura es katru dienu būvēju savu dzīvi.

Es esmu nodzīvojusi Rīgā jau divus mēnešus un man jau ir parādījusies vēlme aizbēgt prom - "aiz trejdeviņām jūrām, aiz trejdeviņiem kalniem", dziļi mežā. Šajā laikā esmu pamanījusi vai drīzāk - beidzot ieraudzījusi visā, kas no sākuma šķita man mazliet neizprotamā latviešu mentalitāte, latviešu paaudžu ļoti dziļo dvēseles traumu.

Manas teorijas koncepcija sakarā ar šo - man nesaprotamo - uzvedību jau sāk pamazām izskaidroties, un visi fakti nostājas savās vietās. Tādējādi vispārējais tēls nedaudz atšķiras no manām optimistiskajām un mazliet naivajām cerībām. Un tomēr ir labi, ka šoreiz man nebija nekādu ideālistisku gaidu... Citādi es noteikti būtu ieslīgusi depresijā! Tā, lūk, tagad es saprotu, ka "ledus", pa kuru man nākas iet, ir samērā plāns un ļoti slidens... un katru soli dziļāk šajā aizsalušajā "Mentālajā ezerā" es cenšos spert ar pateicību, ka arī es neesmu iekritusi izmisīgās gaidīšanas nāvīgi aukstajā ūdenī.

Daži no maniem tuvākajiem draugiem organizācijā Association for Contemporary Art and Culture - "Different Vision" kādā jaukā dienā vienkārši pateica: „Mēs atradām tieši to, kas tev ir vajadzīgs!” Viņi īsumā paskaidroja, par ko ir runa, un es, ilgi nedomājot, uzreiz piekritu. Es viņiem pilnīgi uzticos tāpēc, ka viņi mani labi pazīst. Man arī ir viegli izprast visu to, kas ar viņiem notiek. Viņi vienkārši gribēja palīdzēt man tikt galā ar depresiju, kurā es nokļuvu pēc neveiksmīgā mēģinājuma uzsākt savu biznesu. Tomēr šajā dzīvē visam ir savs laiks, un, ja kaut kas ilgi neizdodas tā, kā tu to vēlētos, ir jābeidz tērēt savu laiku un veltīgi bojāt nervus... vajag vienkārši atvērt acis un pastiept roku, un tu ieraudzīsi tieši to, ko esi pelnījis. Tas, vai tu to pieņemsi (neskatoties, vai tev tas patīk, vai, nē) un pateiksi „paldies” – šis jau ir grūts uzdevums, kas prasa lielu ticību pašam sev un ne tikai...

My name is Alexandrina Vasileva. I come from Bulgaria, from city Stara Zagora. In my country we call this city "a city of linden trees, poets and straight streets".

I studied in school Maxim Gorky - a Russian school in Stara Zagora. After graduating, I went to the oldest university in Bulgaria - Sofia University St. Kliment Ohridski. There I was studying Russian philology. I didn't graduate the university but now I have the opportunity to learn in "University of Life" in faculty "Be Positive", also live in Latvia. When I came in Riga, I felt on the right place. Fortunately nothing here reminds me of Bulgaria. I really liked...the feeling to be a stranger, who search themselves, to rediscover everything that you are capable and what you want to do...for the people.

Papildus informācija

MISIJA
Klubs "Māja" darbības mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, plurālismu, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Iespēja vidusskolēniem
euroscola banner
© Klubs "Māja". Visas autortiesības ir aizsargātas 1996-2017