No š. g. 28. februāra līdz 7. martam Bulgārijas galvaspilsētas Sofijas piepilsētā Bankijā, “Erasmus+” programmas ietvaros notika apmācības jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem “Face The Conflict”. Kopumā šis pasākums pulcēja 36 dalībniekus no 6 Eiropas valstīm - Bulgārijas, Lietuvas,
Latvijas, Itālijas, Spānijas un Rumānijas. Apmācībās savu dalību ņēma 6 jaunieši no dažādām Latvijas nevalstiskām organizācijām. Mācības, protams, notika zem interaktīvo metožu zīmes. Spēles, prāta vētras, enerdžaizeri, grupu darbi, prezentācijas un citas līdzīgas aktivitātes palīdzēja
ilgstošāk saglabāt prāta aktivitāti, kā arī deva iespēju pašiem meklēt un rast atbildes, un sadarboties.

Viena no vērtīgākajām šo apmācību pieredzēm bija konflikta, kas radies pašu vidē, analīze. Atšķirībā no iepriekšējām situācijām, šo papildināja mūsu pašu emocijas un redzējumi. Pateicoties šiem gadījumiem, skaidrāk izgaismojās atšķirīgās uztveres un vērtības. Lūk, par ko ir runa, kad sakām: “Esam tik dažādi!” Pēc tam, kad vairākas dienas bijām, tā teikt, “mazgājuši svešu veļu”, šis gadījums bija lielisks izaicinājums un treniņš gan katram individuāli, gan grupai kopumā.

Paliekošu iespaidu atmiņā atstāja filmas “12 Angry Men” (1957) skatīšanās un analizēšana. Tā pozitīvi “satrieca”, prezentējot prāta un sirds sadarbību, psiholoģiskās stabilitātes nozīmi lēmumu pieņemšanā, kā arī filma lika aizdomāties par subjektīvā viedokļa, “bara instinkta” un “domāt-slinkuma” spēku. Šim pusgadsimtu senajam mākslas darbam izdevās aizskart arī mūsu emocionālās stīgas un piespieda katru pavaicāt sev - vai lēmumi mūsdienās tiek pieņemti citādāk( pēc būtības) un vai nav pienācis laiks ko mainīt? Šīs apmācības bija lielisks personības izaugsmes treniņš, kas kādām vairāk, citam mazāk mainīja skatu uz pasauli, līdzcilvēkiem un komunicēšanas kvalitāti. Zināšanas un pieredze, ko ieguvām šajās mācībās, ir nenovērtējama
un jācer - negaistošas.

Šajās apmācībās bija arī aktivitāte, kurā visi prezentēja savas organizācijas, kad arī es centos pēc iespējas labāk pārstāvēt Hausu! 

Atziņas: 

“Domā ar savu galvu un neaizmirsti domāt ārpus rāmjiem!”
“Neviens cilvēks nav un nevēlas būt slikts, vienkārši neviens nav parādījis viņam, kā būt labam”. “Konflikts var rasties arī tad, kad kādam šķiet, ka jārisina citu problēmas un tad, kad kāds, neiedziļinoties otrā, kultūrā vai situācijā uzskata, ka “viņš zina labāk!”. Lai gūtu labāku priekšstatu par situāciju, ir vajadzīga informācija, zināšanas un empātija. To var rast ieklausoties, jautājot, interesējoties par otru vai citiem.”