Kurzeme28. novembrī notika reģionālā tikšanās ne vien Kurzemes Eiropas klubiem, bet arī Latgalē pastāvošajiem un topošajiem Eiropas klubiem. Pie sevis ciemos Latgales skolas uzņēma Daugavpils Eiropas klubs "EUROSUN", kuru vada skolotāja Evelīna Balode.

Tā kā pasākumā piedalījās vairākas skolas, kuras par Eiropas kluba dibināšanu vēl tikai domā, tad notika skolu nevis Eiropas klubu prezentācijas. Visiem bija iespēja labāk iepazīties ar kaimiņu skolu darbību un aktivitātēm.

 

Kafijas pauzes laikā visiem bija iespēja interesantā veidā iepazīties citam ar citu - dalībniekiem bija jāuzzina, kuri no klātesošajiem ir ceļojuši vistālāk no Latvijas. Savukārt grupu darbā dalībnieki runāja par Eiropas klubu saziņas iespējām.

Pasākuma laikā radās dažādas labas idejas, kuras noteikti īstenosim. Tāpat arī Klubs "Māja" ieguva lielāku priekšstatu par to, kāda veida informāciju Eiropas klubi vēlētos saņemt.

Pateicamies Klubs "Māja" pārstāvim Arvim Renckulbergam par dalību pasākumā, Evelīnai Balodei un Eiropas klubam "EUROSUN", visiem dalībniekiem, kā arī tiem, kas vēl kādā veidā palīdzēja šim pasākumam notikt!

Pasākums tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros (projekts "Eiropas klubu attīstība Latvijā").