Šī gada 27. maijā Eiropas klubu konsultanti – skolotāji tikās uz ikgadējo tikšanos, lai pārrunātu gan pa gadu padarīto, gan diskutētu par svarīgākajiem darbiem, kas veicami nākošajā mācību gadā. Jāpiebilst, ka šoreiz pasākumam bija īpaši priecīga noskaņa, jo tika runāts arī par ‘’Clubbing Europe’’ projektu, ko vada Roberta Šūmana fonda organizācija Polijā sadarbībā ar vairāku citu valstu organizācijām, tai skaitā, Klubs "Māja".

Pasākums tradicionāli tika sākts ar Klubs ‘’Māja’’ prezentāciju par to, ko mūsu organizācija paveikusi pēdējā gada laikā. Viens no projektiem, ar ko lepojamies, protams, ir akcijas ‘’Atpakaļ uz skolu’’ organizēšana, tomēr gada laikā esam paveikuši krietni vairāk par to.

Pasākuma turpinājumā skolotāji dalījās ar iespaidiem, kas gūti mācību gada laikā sava Eiropas kluba ietvaros. Jāatzīst, ka Eiropas klubi ir bijuši ārkārtīgi aktīvi – organizējuši pasākumus gan skolas, gan pagasta un novada, gan arī citu novadu pārstāvjiem. Eiropas klubi ir arī piedalījušies dažādos starptautiskos projektos. Klubi labprāt strādātu vēl aktīvāk, tomēr pastāvīga finansējuma trūkums nereti iegrožo.

Tomēr tuvāko divu gadu laikā klubiem būs iespējams piedalīties vairāk pasākumos kas saistīti ar projektu ‘’Clubbing Europe’’, ko vada Roberta Šūmana fonds Polijā sadarbībā ar Francijas organizācijām ‘’Tera International’’, ‘’Jean Monet Association’’, Vācijas organizāciju ‘’Europahaus Marienberg’’, Portugāles organizāciju ‘’ Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas - AENIE’’ un ‘’Klubs ‘’Māja’’ – jaunatne vienotai Eiropai’’. Projekts ilgs līdz 2017. gada nogalei un šajā laikā caur dažādām vietēja un starptautiska mēroga aktivitātēm tiks stiprināti Eiropas klubu tīkli gan katrā no valstīm, gan stiprināta sadarbība starp dažādu valstu klubiem. Tuvākais pasākums gaidāms jau jūlijā, kad pirmie skolotāji tiks nosūtīti uz apmācībām. 

Vēlamies izteikt pateicību visiem skolotājiem, kas bija izteikuši vēlmi piedalīties pasākumā, bet īpaši liels paldies tiem, kuri šajā dienā tika uz pasākumu un dalījās ar saviem iespaidiem un pieredzi – Guntim Viļumsonam, Andžejam Začiņajevam, Ingai Reimanei, Evelīnai Balodei, Inesei Sauskai, Inesei Freimanei, Jeļenai Sokolovai un Sarmītei Savickai.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” atbalstu.