Šī gada 6.-10.jūlijā Kubā, Portugālē, notika tikšanās Erasmus+ projekta "Eiropas klubu tīkls" ietvaros  ("Clubbing Europe – strengthening active European clubs and creating new ones" 2015-3-PL01-KA205-022914). Šoreiz tā bija Eiropas klubu atbildīgo personu un skolotāju tikšanās, lai sapazītos, izstrādātu tālāko projekta darba programmu, vienotos par rokasgrāmatas formātu (kas tiks izdota projekta ietvaros) un citiem svarīgiem jautājumiem.

Projekta koordinators ir Roberta Šūmana fonds Polijā sadarbībā ar Francijas organizācijām "Tera International", "Jean Monet Association", Vācijas organizāciju "Europahaus Marienberg", Portugāles organizāciju "Associação Educativa Nacional de Inclusão e Inovação nas Escolas - AENIE" un Latvijas partneris- "Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai". Projekts ilgs līdz 2017. gada nogalei, un šajā laikā caur dažādām vietēja un starptautiska mēroga aktivitātēm tiks stiprināti Eiropas klubu tīkli gan katrā no valstīm, gan stiprināta sadarbība starp dažādu valstu klubiem. Portugālē, bez kopīgajām nodarbībām, tika apmeklētas vairākas skolas un pašvaldības, pārrunātas iespējas Eiropas projektu jomā un citas sadarbības varianti. Tikšanās notika Portugālei "karstā laikā": apgabalā valdīja ne tikai +40 Celsija grādu karstums, bet arī notika pasaules čempionāts futbolā. 

Latviju Portugālē pārstāvēja 3 dažādu skolu,  Eiropas klubu vadītāji- skolotāji no Ādažiem un Daugavpils. Ādažu vidusskolu pārstāvēja S.Savicka, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolu „Saules skola” E.Balode, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāziju A.Začiņajevs.  Šajās skolās tad arī šī gada novembrī tiks uzņemti  trīs Vācijas skolu skolēni ar skolotājiem, lai apgūtu Latvijas labo praksi Eiropas klubu darbībā un mācītos strādāt kopā. Caur neformālām nodarbībām un citām aktivitātēm jaunieši iepazīs gan Eiropas klubu veidošanas un darbības principus, gan iepazīs Latvijas kultūru. Saskaņā ar projekta plānu valstis, kurās ir skolu Eiropas klubi, apmācīs valstu, kurās to nav, skolotājus un skolēnus. Projekta ietvaros paredzētas arī citas aktivitātes, tikšanās un dalība 12. Starptautiskajā Eiropas klubu konferencē 2017.gada maijā Varšavā (Polijā).

"Klubs "Māja" – jaunatne vienotai Eiropai" Erasmus+ programmas īstenoto projektu "Eiropas klubu tīkls" līdzfinansē Eiropas Savienība.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Informāciju sagatavoja: Evelīna Balode, Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" skolotāja