apmaina par jauniesu ieklausanu rumanija 2017 cover

Eiropas jaunatnes nedela 2017

Eiropas Jaunatnes nedēļā organizācijas Klubs "Māja" Ikšķiles vienība rīko "Jauniešu domju informatīvo tīklošanās pasākumu".

11Lietuva

Augustā norisinājās jauniešu apmaiņa Lietuvā “Feed the body, heal the soul”

eyesyastitresajam

20 jaunieši pārstāvēja Klubs "Māja" Jaunatnes dienās 2016 (European Youth Event 2016) Eiropas parlamentā Strasbūrā, Francijā. Kā mums veicās -  lasi tālāk!

20 jaunieši pārstāvēja Klubs "Māja" Jaunatnes dienās 2016 (European Youth Event 2016) Eiropas parlamentā Strasbūrā, Francijā. Kā mums veicās -  lasi tālāk!

Page 1 of 5

Papildus informācija

MISIJA
Klubs "Māja" darbības mērķis ir popularizēt Eiropas vienotības ideju, veicinot demokrātiju, plurālismu, iecietību un cilvēktiesību ievērošanu, informējot un izglītojot jaunatni un veicinot tās iniciatīvas un līdzdalību, rosinot jaunatnes sadarbību vienotas demokrātiskas Eiropas veidošanā, atbalstot Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā.
Iespēja vidusskolēniem
euroscola banner
© Klubs "Māja". Visas autortiesības ir aizsargātas 1996-2017