Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai biedri ievēl valdi Kopsapulcē saskaņā ar Statūtiem.

2017-2018.gada valde

Prezidents
Artūrs Jānis Krūmiņš
arturs@klubsmaja.lv
Viceprezidente (ārlietās)
Viceprezidents iekšlietās
Germans Ļebezovs
germans@klubsmaja.lv
Kluba vecākais (sirdsapziņa)
Eva Dzjubo
eva@klubsmaja.lv
Valdes loceklis
Sanija Zeiferte
sanija@klubsmaja.lv
Rīgas vienības vadītāja
Ieva Mūrniece
ieva@klubsmaja.lv
Reģionālais pārstāvis valdē
Benita Ozola
benita@klubsmaja.lv